STOP VOLDTÆGTSKULTUR // STOP RAPE CULTURE

Op til sommeren 2018 lavede vi en plakat, der handlede om, hvordan vi aktivt kan være kritiske over for voldtægtskultur i vores hverdag for at sætte en stopper for det. Plakaten informerer om, hvad voldtægtskultur er, og hvad man kan gøre for at stoppe voldtægtskultur.

Plakaten findes både på dansk og på engelsk. Sharing is caring – print dem ud og hæng dem op på dit arbejde, på din skole, på dit bibliotek, på din lokale bar.

//

Up to the summer of 2018 we made a poster about how to actively be critical of rape culture in our everyday life in order to put an end to it. The poster offers information about what rape culture is and what one can do in order to not reproduce it.

The poster is available in both danish and english. Sharing is caring – print them and hang them up at your place of work, at your school, at your library, at your local bar.

vk plakat dansk  vk plakat eng

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close