2018: Anarkafeministisk blok til 1. maj-demonstration: Knus Fort Europa

[English below]

I år har Agita en anarkafeministisk blok i årets udenomparlamentariske 1. maj demo: 1. Maj Demonstration – Knus Fort Euroa!

1. maj kl 12.00 fra Kongens Nytorv

Det har vi fordi grænser opretholder hierarkier og privilegier på bekostning befolkningen – og feminismens mål er netop at nedbryde sådanne grænser og privilegier. Feminismen må og skal være intersektionel og vi må vise solidaritet med de, der mødes med konsekvenserne af Fort Europas vold.

I Agita ser vi en tendens til at store demonstrationer i det venstreradikale miljø ofte har et machoidt udtrykt, hvor hvide cismænd går i front og tager plads. Dette ekskluderer, og foregår på bekostning af alle, der ikke er hvide able bodied cis-mænd. Aktioner kan komme til at virke som en lukket machoklub i et miljø, der ellers skilter med at være antihierarkisk. Derfor er det vigtigt med en blok der har fokus på feminisme og søger at skabe et inkluderende rum og et safer space!
Vores blok er ikke separatistisk. Den er for alle feminister der hader grænser, stat og patriarkat men elsker solidaritet, autonomi og kampråb!

Vi tolererer på ingen måde:
Homofobi – Sexisme – Racisme – Transfobi – Ableisme – Machopis*

*Stay tuned for vores anarkafemisitiske guide om god demostil – kommer snart her og på Facebook.

___________________________________________________

ANARCHA-FEMINIST BLOCK

This year Agita is hosting an anarcha-feminist block in the extra-parliamentary 1st of May demonstration “Knus Fort Europa” – “Crush Fortress Europe”!

We are doing so, because borders maintain hierarchies and privileges at the expense of others, and feminism actively work to tear down such borders and privileges. Feminism must be and should be inter-sectional, and we must show solidarity with those, who are met by the consequences of the violence of Fortress Europe.

In Agita we observe that large demonstrations in the radical left movement have tendency to adopt a very macho expression, where white cismen are at the front and taking space. This excludes and happens at the expense of everyone, who isn’t able-bodied cismen. Actions can seem like a closed-off macho club in a movement, that otherwise claims to be anti-hierarchical. That is why it’s important with a block that focuses on feminism in an attempt to create an inclusive and safer space!

Our block is not separatist. It’s for all feminists who hate borders, state and patriarchy and who loves solidarity, autonomy and chanting.

In NO way do we tolerate:
Homophobia – Sexism – Racism – Transphobia – Ableism – Macho bullshit*

*Stay tuned: our anarcha-feminist guide to demonstrations will soon be up here and on facebook.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close