Fuck maskeringsforbuddet!

(read in English)

I regeringen planlægger de et maskeringsforbud, som har til formål at forhindre muslimske kvinder i at bære niquab eller burka. Ifølge politikerne er meningen med dette at beskytte disse kvinder mod den kvindeundertrykkelse, som tildækning medfører. Men i Agita kan vi ikke se, hvordan muslimske kvinder kan blive beskyttet via diskriminering. Vi kan ikke se, hvordan ligestilling og tvungen afklædning af kvinder hænger sammen. Vi mener, at maskeringsforbuddet i virkeligheden er et forsøg på at maskere racisme og få det til at se ud som et forsøg på at skabe ligestilling.

Vi anser ikke politikernes “bekymring” for muslimske kvinder som egentlig
bekymring for kvinder – vi ser det som en taktik til at viderebringe en imperialistisk tradition. Love som denne er en metode til at underminere muslimske traditioner og værdisystemer, så vestlig dominans kan overtage. Burkaforbuddet er et udtryk for en vestlig holdning om, at vestlig kultur er bedre og friere end islam og at det er vestlige borgeres pligt at lære resten af verden de “rette” værdier – om det så skal være ved hjælp af krig, handelssanktioner eller lovgivning om religiøs påklædning.

Det er vigtigt, at vi genkender det, når islamofobi maskerer sig som feminisme.
Imperialistisk retorik beskriver Vesten som et samfund med ligestilling mellem køn og Islam som fuldstændigt kvindeundertrykkende. Dette er ikke sandheden. Dette bygger på grov stereotypisering og generalisering af muslimske kvinder og traditioner. Det støtter op om idéen om, at muslimske kvinder skal reddes fra muslimske mænd, samt at der kun findes én opskrift på feministisk frigørelse – og at denne skal findes hos Vestens kvinder. Begge disse idéer er antifeministiske! Det er antifeministisk at se en gruppe af kvinder som passive væsener, der ikke selv kan tænke og handle og derfor skal “reddes”, og det er antifeministisk at se på “kvinder” som en ensartet gruppe af mennesker, der står overfor de samme kampe og har brug for de samme løsninger. Muslimske kvinder skal ikke alle sammen reddes og det er ikke vestlige kvinder, der har den universelle feministiske løsning.

I Agita mener vi, at det er op til folk selv at bestemme, om de vil dække sig til eller ej! At kalde det ligestilling eller feministisk at opstille love for, hvordan kvinder klæder sig, er paradoksalt. Maskeringsforbuddet er I sig selv en maskering af den imperialistiske, racistiske og sexistiske politik, som regeringen fører.

Fuck maskeringsforbuddet! Den eneste maskering, der skal stoppes, er maskeringen af islamofobi som ligestilling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close