Agita er en anarka-feministisk, separatistisk organisering for transpersoner og ciskvinder i København.

SENESTE NYT // LATEST NEWS

2019: ÅBENT MØDE #5 // OPEN MEETING #5

Efter en vellykket 8. marts demonstration, inviterer vi jer nu til åbent møde i Agita d. 16. maj 2019 kl. 18 i Ungdomshuset. Læs mere på facebook, på dukop, eller her på vores egen side.

After a succesfull 8th of March demonstration, we’re  now inviting you to join us at the open meeting in Agita on May 16th at 6 pm in the Youth House. Read more on facebook, on dukop, or right here at our very own page.

8. MARTS-DEMONSTRATION 2019: VELKOMSTTALE // 8TH OF MARCH DEMONSTRATION 2019: WELCOME SPEECH

Til vores feministiske takeover-demonstration d. 8. marts 2019 holdt vi en velkomsttale, som I kan læse her. Vi havde en fantastisk demonstration og siger tak til alle, der mødte op og bidrog til at det blev en success!

At our feminist takeover demonstration on the 8th of march 2019 we gave a welcome speech which you can read here. We had an amazing demonstration and would like to thank everyone who showed up and contributed to the succes of the event!

DEMO: 8. MARTS 2019 – FEMINISTISK TAKEOVER! // 8TH OF MARCH 2019 – FEMINIST TAKEOVER!

Den 8. marts holder Agita i samarbejde med andre feministiske grupper en demonstration under temaet feministisk take-over. Det handler om at tage plads og overtage autonomien over vores egne kroppe, fordi det kun er os selv, der kan bestemme, hvad der er rigtigt for os – hvadenten det gælder vores køn og vores kroppe, seksuelle praktikker, eller at bære burqa. Vi håber på en forenet feministisk kamp, hvor vores forskelligheder bringer os sammen i stedet for at splitte os ad, og hvor undertrykkende sociale normer og patriarkat erstattes med solidaritet.
Demonstrationen anbefales af Bedside Productions, Club Mafia, Dansk-Kurdisk Kvindeforening, Det Bløde Rum, Fed Front, Marronage, Revolutionære Antifascister, og Slutwalk Copenhagen. Under demonstrationen vil Kapow dj’e.

Demonstrationen går fra Kgs. Nytorv kl. 17 og slutter ved Kapelvej 44 kl. 19, hvor der vil være et arrangement, hvor der vil være folkekøkken, bar, oplæg, musik og poesi under feministiske temaer som queer og køn, kolonialisme, racisme, islamofobi, gentrificering, asyl, organisering og sammenhold.

Som opvarmning til demonstrationen er alle, der er interesserede, inviterede til en dag med bannermaling søndag d. 24. februar fra 14 til 18 i BumZen i Baldersgade.

Vi glæder os til at se jer! ☿

//

The 8th of March Agita is hosting a demonstration in collaboration with other feminist groups under the theme of feminist takeover. The demonstration is about taking space and taking back the autonomy over our own bodies, because only we can decide what is right for ourselves – whether it’s about our gender and our bodies, sexual practice, or wearing a burqa. We want an united feminist struggle, where our differences bring us together rather than tearing us apart, and where oppressive social norms and patriarchy is replaced with solidarity.
The demonstration is recommended by Bedside Productions, Club Mafia, Dansk-Kurdisk Kvindeforening, Det Bløde Rum, Fed Front, Marronage, Revolutionære Antifascister, and Slutwalk Copenhagen. During the demonstration Kapow will DJ.

The demonstration will begin at Kgs. Nytorv at 5 in the afternoon and end at Kapelvej 44 at 7 at a feminist event with people’s kitchen, a bar, presentations, music and poetry under feminist themes such as queer and gender, colonialism, racism, Islamophobia, gentrification, asylum, organization and solidarity.

As a warm-up to the demonstration everyone interested is invited to a day of banner painting on sunday the 24th of February from 2 in the afternoon until 6 at night at BumZen in Baldergade.

We’re looking forward to seeing you! ☿

8marts-plakat png

BLOG: VI ER IKKE HELTE, VI ER KÆLLINGER // WE’RE NOT HEROES, WE’RE BITCHES 

Vi er glade for at kunne sige, at vi har fået en blog hos Konfront og har skrevet vores første blogindlæg, som I kan læse her. I kan også finde det på vores hjemmeside, både på dansk og på engelsk.

We are happy to announce that we are collaborating with Konfront and have made our very first blog post, which you can read here. You can also find it here at our page, both in Danish and in English.

 

NOVEMBER 2018: ÅBENT MØDE // OPEN MEETING

Agita inviterer til åbent møde d. 14. november i Ungdomshuset. Læs mere her.

Agita invites you to an open meeting the 14th of November at the Youth House. Read more about it here.

BIKE WARS-TALE 2018 // BIKE WARS SPEECH 2018

Læs vores tale fra K-Town 2018 Bike Wars her.

Read our speech from K-Town 2018 Bike Wars here.

VOLDTÆGTSKULTUR // RAPE CULTURE

Agita har lavet en informativ plakat om hvad voldtægtskultur er, og hvordan vi alle sammen kan arbejde imod normaliseringen, latterliggørelsen og undskyldningerne for seksuel vold og overgreb. Plakaterne findes som pdf’er både på dansk og på engelsk her.

//

Agita made an informative poster about what rape culture is, and how we can all work against the normalization, the ridiculing and the excuses for sexual violence and abuse. You can find both the Danish and the English pdf-version of the poster here.

 

SPARK OPAD – KNUS FORT EUROPA // KICK UPWARDS – SMASH FORTRESS EUROPE

Agita arrangerer en anarkafeministisk blok til 1. maj demonstationen Knus Fort Europa. Inden da går vi i fordemo med Black Lives Matter.

Imens du venter spændt på 1. maj kan du læse vores udtalelse om nationalstater, grænser og patriarkatet – og hvordan det hele spiller sammen – her.

Vores anarkafeministiske guide til god demostil her.

//

Agita is arranging an anarchafeminist block for the 1st of May demonstration Smash Fortress Europe. Before that we will be walking in a pre-demonstration with Black Lives Matter.

While you curiously await 1st of May you can read our thoughts on nation states, border and patriarchy – and how it all plays together – here.

Our anarchafeminist guide to good demonstration practice you will find here.

 

AFRIN

Læs vores støtteerklæring til den feministiske revolution i Afrin her.

Read our support statement to the feminist revolution in Afrin here.

 

#metoo

Læs vores tanker om #metoo her.

Read our thoughts in #metoo here.

 

MASKERINGSFORBUDDET // THE MASKING BAN

Læs vores udtalelse om maskeringsforbuddet her.

Read our statement on the masking ban here.

OM AGITA // ABOUT AGITA

(in English)

Hvem er vi?

Agita er en anarka-feministisk, separatistisk organisering for transpersoner og ciskvinder i København.

Vi udvikler politik og udøver den på gaden, ved projekter i samarbejde med resten af det venstreradikale miljø, og internt på venstrefløjen.
Vi kæmper mod kapitalisme, mod stat, mod imperialisme, mod racisme, mod cis-patriarkatet, for kropslig frigørelse, for sundt miljø og klima, for direkte aktion, for autonomi og for solidaritet.

Læs mere om os, og hvad vi vil, i vores 10-punktsprogram.

Hvorfor separatisme? 

Vi er en separatistisk gruppe, fordi vi mener at det hjælper os med at ytre os kritisk og snakke om vores egne oplevelser i et sikkert rum. Vi har ikke lyst til at skulle overbevise folk om, at usynlige magthierarkier eksisterer, eller forsøge at sætte dem ind i, hvordan det føles at være eller blive læst som femininiseret, queer eller kvinde.

Kontakt os:

  • Hvis I har brug for et separatistisk trygheds-/sikkerhedshold til demonstrationer, politiske projekter, queer- eller støttefester.
  • Hvis I ønsker et samarbejde eller aktivisthjælp i forhold til et projekt.
  • Hvis du som minoritet har oplevet diskriminering e.lign. i det venstreradikale miljø og har brug for hjælp, rådgivning eller støtte i konflikthåndtering.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close